Om oss

En visuell kommunikationsbyrå.

1aB DeSign är det naturliga valet för företag, koncerner, organisationer och kommuner som söker kreativa och innovativa kvalitetslösningar för sin visuella kommunikation.

Vi är ett stabilt företag med tillväxt – mycket tack vare vårt fokus på att alltid leverera den lösning som bäst passar våra kunders verkliga behov.

Företaget grundades 2008 av Henrik Falkman och Morgan Stigborn med över 40-årig branscherfarenhet inom skyltindustrin tillsammans.

Kreativitet och erfarenhet – en säker kombination.

Vi på 1aB DeSign har mångårig erfarenhet av alla inom skyltbranschen förekommande utmaningar. Detta tillsammans med vår kreativa förmåga, ger oss möjlighet att leverera lösningar anpassade efter dina unika behov
och ekonomiska ramar. Alla våra anställda och alla våra leverantörer är specialister inom sina områden.
Från projektering och kundhantering till grafisk framställning, produktion och
montering. Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla såväl personal som våra
produktionstekniker.

Lyhördhet och innovation – med fokus på behovet

Grunden till den färdiga produkten fastställs av förväntningar och behov av lösningar.
Vi utgår från dessa behov och skapar den produkt som är bäst lämpad för ändamålet.

Oavsett om en befintlig lösning är det bästa valet eller om det behövs en ny, lägger vi lika stor vikt vid slutresultatet. Antingen skapar vi det grafiska underlaget i samråd med kunden eller så använder vi kundens egna underlag. För oss är det självklart att kontrollera underlaget både före och under produktionen för att uppnå det bästa slutresultatet.

.

Morgondagens miljö – vårt gemensamma ansvar.

Genom att använda rätt material på rätt plats sparar vi på våra gemensamma resurser, med moderna material med lägre miljöpåverkan strävar vi mot en ljusare framtid.

Utvecklingen av mer miljövänliga material går snabbt. Med ett brett spektrum av material håller vi oss ständigt ajour med utvecklingen. I kombination med modern produktionsutrustning och produktionsplanering optimeras materialanvändningen.

.

Search1aB DeSign
Share:
Profiles:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website. Update my browser now

error: Content is protected !!