Vår portfolio

profilbokstäver
Räddningstjänsten omprofilering

Vid omorganisationen och namnbytet av Räddningstjänsten i Nordvästra Skåne fick vi uppdraget för omprofilering för skyltar och fordon.Vi ersätte samtliga logotyper på fastigheter och fordon i Nordvästra Skåne. I samråd med kund togs skyltlösningar fram för samtliga stationer inom organisationen. Design, tillverkning, projektledning samt montering genomfördes. Fordonsdekor byttes på alla personbilar i vår egna bilhall.  

Fordonsdekor, Skyltar

Bildekor
Jonsters Charity bildekor

Som stolt mediapartner till den ideella stiftelsen Jonsters Charity ömmar vi särskilt för barn och unga i vår region. Vi stöttar med grafisk produktion och hjälper dem att synas i olika sammanhang. 2014 genomfördes Jonsters Charity Challenge från Egersund vid norska kusten till Helsingborgs lasarett, en sträcka på nästan 100mil. Syftet var att samla in pengar […]

Fordonsdekor, Mässor

Search1aB DeSign
Share:
Profiles:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website. Update my browser now

error: Content is protected !!