Vår portfolio

Skyltpylon
Fristående skyltpylon Stattena centrum.

När Wihlborgs fastigheter renoverade upp Stattena centrum i Helsingborg levererade vi kompletterande skyltar till området. Den befintliga skylten från 80-talet ritades av och nya tillverkades med modern teknik. Vi var delaktiga i hela kedjan från design, projektering till produktion och montering.

Skyltar

Extruderad frigifoam
Frigolitskylt till Sembo

Extruderad logotyp i frigolit eller frigifoam. Effektfullt och kostnadseffektivt sätt att få upp er logotyp stort på väggen till exempel i receptionen. Här syns skylt hos Sembo.

Skyltar

dekor till fönster
Uppskyltning av vårdcentraler i södra Sverige

Att vid nyetablering och renovering av Capio Cityklinikens vårdcentraler tillgodose hela skyltbehovet inom- och utomhus. Genomgång och projektering på plats, lämnande av förslag på lösning, original och layout och delskapande av grafisk profil, implementering, bygglovshantering, produktion och montering.

Skyltar, Tillgänglighetsanpassning

profilbokstäver
Räddningstjänsten omprofilering

Vid omorganisationen och namnbytet av Räddningstjänsten i Nordvästra Skåne fick vi uppdraget för omprofilering för skyltar och fordon.Vi ersätte samtliga logotyper på fastigheter och fordon i Nordvästra Skåne. I samråd med kund togs skyltlösningar fram för samtliga stationer inom organisationen. Design, tillverkning, projektledning samt montering genomfördes. Fordonsdekor byttes på alla personbilar i vår egna bilhall.  

Fordonsdekor, Skyltar

Search1aB DeSign
Share:
Profiles:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website. Update my browser now

error: Content is protected !!