För att visualisera hur olika dekormöjligheter kan se ut och skapa marknadsmaterial utan att behöva fotografera hjälpte vi Clever med 3D bilder. Grundinformationen tillhandahölls av tillverkaren av laddaren ABB, vi kombinerade de med laddhandtag och sladdar. Modellen fick material och textur, rätt ljussättning och dekor lades på varefter vi renderade upp ett antal vyer och modeller. Med detta arbetssätt kan marknadsföringsbilder digitalt ersätta eller komplettera fotografier. Vidare blir det ytterst enkelt att byta dekor och utseende vid behov.


Inom datorgrafik betecknar rendering den beräkning som ett datorprogram utför för att framställa en bild eller animering utifrån en 3D-modell. 3D-modellen kan vara en datafil som innehåller beskrivning av betraktarens, ljuskällors och olika 3D-objekts position och rörelser, samt objektens ytor, färg, reflektioner, refraktioner, material (plast, trä, metall, tyg), skärpedjup, rörelseoskärpa, linsöverstrålning och så vidare. Strålföljning (raytracing) är ett exempel på en algoritm för rendering. Vid större renderingar används datorkluster för att göra processen snabbare. Rendering kan även beteckna beräkning av effekter vid videoredigering. (källa wikipedia)