När Wihlborgs fastigheter renoverade upp Stattena centrum i Helsingborg levererade vi kompletterande skyltar till området. Den befintliga skylten från 80-talet ritades av och nya tillverkades med modern teknik.
Vi var delaktiga i hela kedjan från design, projektering till produktion och montering.