Like Fordonsdekor, Skyltar

Omprofilering skyltar och fordonsdekor

http://www.rsnv.se/

TASK : Skyltar & fordonsdekor

DATE : 2014-2015

Vid omorganisationen och namnbytet av Räddningstjänsten i Nordvästra Skåne fick vi uppdraget för omprofilering för skyltar och fordon.Vi ersätte samtliga logotyper på fastigheter och fordon i Nordvästra Skåne. I samråd med kund togs skyltlösningar fram för samtliga stationer inom organisationen. Design, tillverkning, projektledning samt montering genomfördes. Fordonsdekor byttes på alla personbilar i vår egna bilhall.