Att vid nyetablering och renovering av Capio Cityklinikens vårdcentraler tillgodose hela skyltbehovet inom- och utomhus. Genomgång och
projektering på plats, lämnande av förslag på lösning, original och layout och delskapande av grafisk profil, implementering, bygglovshantering, produktion och montering.